Adres : Ziya Gökalp Cd. Sağlık 2. Sk. 63/10 Kolej/Ankara
Telefon : +90 (0312)431 93 35

Eski Başkanlar

Prof. Dr. Ragıp ÜNER

Prof. Dr. Ragıp ÜNER, 1 Ekim 1914 yılında Nevşehir'de doğmuştur. Babası  Nevşehir "Mekteb-i  İdadi" Hüsnühat öğretmeni ve Nevşehir Tahrirat Katibi, Mehmet Avni Beydir. Annesi Feride Hanım'dır.

İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamlayıp, Kayseri Lisesi'ni ikmal ederek, 1934 senesinde İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmiş, 1940 yılında  Fakülteden mezun olmuştur.

İkinci Cihan Harbi esnasında askerlik görevini Edirne'de yapmış, terhisinden sonrada Edirne Belediye Tabipliğine atanmıştır.

1945 yılı, Ekim ayında Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı, 1959 yılında Doçent olmuş, aynı yıl Ege Üniversitesi Fitizyoloji Kl. Doçentliğine seçilmiş, yine aynı yıl Fakülte Profesörler Kurulu Kararı ile Fitizyoloji Kliniği Profesör ve Kürsü Direktörlüğüne seçilmiştir.

27 Mayıs 1960 Askeri Harekatından sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na atanmış, 1961 yılında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Kontenjan Senatörlüğüne seçilmiştir.

1972 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından yine kontenjan senatörlüğüne seçilmiştir.

31 Temmuz 1969 - 3 Kasım 1969 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevini ifa etmiştir.

14 ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçimlerde Nevşehir Milletvekili seçilmiş, 5 Haziran 1977 seçimlerinde Nevşehir senatörü olarak parlameto'ya   girmiştir.

1991 yılından ölümüne kadar Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili olarak görev yapın Prof. Dr. Ragıp ÜNER, aynı zamanda Ankara Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuş ve 31.08.1994 tarihinde vefat etmiştir.

 

Dr. Zülfü Sami ÖZGEN

1914 yılında İstanbul'da  doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Karataş lisesinde tamamlayarak, 1938 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde ihtisasını tamamladıktan sonra, 1950  yılında Heybeliada Sanatoryumu uzman Hekimliğine tayin oldu.

Milletlerarası Verem Savaşı Birliği Tedavi Komisyonu'nda gönüllü olarak 27 sene hizmet görmüş ve bu hizmetleri karşılığı UNION ŞEREF ÜYELİĞİ'ne getirilmiştir.

Ortadoğu  Lejyonu Kurucu Başkanı olmuştur. İstanbul Kanser Savaş Derneği ve Federasyonu kurucularındandır.

İstanbul Verem Savaşı Derneği Başkanı ve Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı görevine devam ederken, 13 Kasım 1996'da İstanbul'da vefat etmiştir.

 

Prof. Dr. Orhan ÖGER

23 Ocak 1924 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fitizyoloji kürsüsünde ihtisasını tamamlayarak fitizyoloji uzmanı oldu. Almanya 'da Hamburg ve Münih'te çeşitli Göğüs Hastalıkları kliniklerinde çalıştır.

1959 yılında Doçent, 1966 yılında Profesör unvanını aldı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kürsüsündeki görevinden ayrılarak, İstanbul'a yerleşti. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde Başhekimlik yaptı. 1989 yılında emekli oldu. Prof. Dr. Orhan ÖGER Ankara Verem Savaşı Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Verem Savaş Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık yaptı. Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu'nda çalıştı. Birçok konuda başarılı çalışmalar yaptı. 07 Haziran 2002 tarihinde vefat etmiştir.

 

Dr. Hamdi AÇAN

1915 yılında İstanbul'da doğan, Hamdi AÇAN ilk, Orta ve Lise tahsilini Trabzon'da tamamlamıştır. İstanbul Tıp Fakültesini 1940 yılında bitirmiş, askerliğinden sonra, 1943 yılında Hendek Sıtma Savaşı Tabibi olarak göreve başlamıştır.

1945 yılından 1952 yılına kadar Bolu  ve Kocaeli Sıtma Savaş Bölge Başkanlığına atanmış en genç tabip  unvanına sahip olmuştur. 1945 ve 1950 yılları arasında Kocaeli Bölgesinde sıtma hastalığı büyük tahribatlar yapıyordu. Eldeki olanaklar da çok yetersizdi. Tüm bu imkansızlıklara rağmen, bir yıl gibi kısa bir sürede yapılan fedakarca çalışmalar sonunda Kocaeli bölgesinde sıtmadan ölüm oranı çok düşmüş ve hastalık kontrol altına alınmıştır. İkinci yılda ise, Sağlık Bakanlığı Dr. Hamdi AÇAN'ın Kocaeli'nde yaptığı uygulamayı örnek alarak Türkiye'de Sıtma Hastalığı ile yapılacak savaşın programını hazırlamıştır. 1950 yılında Dr. Hamdi AÇAN'ı Kocaeli'nde yaptığı o zamanki koşullara göre akıl almaz başarısından ötürü Amerika'da Ihons Hopkins Üniversitesi'ne gönderilmiş burada Halk Sağlığı konusunda mastır yapmıştır.

Yurda dönüşte;

1952 yılında kurulan Türkiye BCG kampanyasında Başkan  Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerinde bulunmuş ve 1960 yılında ihdas edilen Verem Savaşı Genel Müdürlüğü görevine atanarak emekli olduğu 1980 yılına kadar bu görev yürütmüştür.

Verem Savaşı, tüm ülke köy, il ilçelerini sekiz defa gezici aşı ekipleriyle tarayarak aşılanması gerekli nüfusun % 90'dan fazlasını BCG aşısı ile aşılanmasını temin etmiş;

Sayıları 43 olan Verem Savaşı Dispanserlerini 250'ye çıkartarak, 21 Bölge Tüberküloz Laboratuarı ve 4400 verem yatağı tesis ederek devamlı kontrollü tedaviyi sağlamış;

Organize ettiği 38 gezici röntgen verem tarama ekibiyle tüm ülke, köy, ilçe ve il nüfusunun sistematik bir şekilde verem taramasından geçirilmesini ve teşhis edilin vakıaların dispanserler ve hasta takip memurlarıyla ayakta tedavilerini mikrop çıkaranların ise özel tedavi projesi ile kesin tedavilerini sağlamış ve kişinin üretken aktivasyonunu sağlamış ve kişinin üretken aktivasyonunu bozmayan bu ucuz ve müessir ambulatuar tedavi sistemi ile Türk ekonomisine büyük katkı sağlayarak 10.400 olan verem yatağı sayısının 5400'e  inmesini ve verem hastanelerinin Bursa, Eskişehir, Trabzon, Samsun, Sivas, Erzurum, Antalya ve Diyarbakır'da yeni kurulan Tıp Fakültelerine devrimini sağlamış;

WHO, UNISEF, IUAT gibi beynelmilel organizasyonların yakın destek ve işbirliğini temin etmiş, WHO tarafından Verem Savaş eğitimi yaptırılan yabancı doktorların saha eğitimini Türkiye'de yürütmüş, aynı zamanda Genel Müdürlüğü süresinde 2300 doktor, 4600 Sağlık Memuru ve hemşire ile 500 laborantın hizmet içinde verem savaş eğitimini sağlamış;

1975 yılında Kıbrıs'ta verem taramasının, 1976'da Libya'da WHO'nun hazırladığı verem entegrasyonu  projesinin 1 yıl boyunca Türkiye BCG kampanyası ile yürütülmesini temin etmiştir.

Bu çalışmalarıyla 1945 de yüzbinde 262 olan veremden ölüm oranı yüzbinde 9'a 1960 da binde 28 olan aktif hasta prevelansı, binde 1'e düşürülmüş ve Türkiye'de vereme karşı korunmuş bir nesil yaratılmıştır.

Dr. Hamdi AÇAN, Uluslar arası Verem Savaşı Birliği (IUAT) profilaksi komisyonuna  1968 de asil üye olarak seçilmiş, bu üyeliği iki kez uzatılmıştır.

1969 da Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Verem Savaşı Uzmanlar Komitesi üyeliğine getirilmiş ve bu üyeliği de beş kez uzatılmıştır.

1978 yılında ise, Uluslar arası Verem Savaşı Birliği Orta Doğu Bölgesi şeref üyeliğine seçilmiştir.

1980 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan emekli olmuş, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği'ne Müşavir Koordinatör olmuştur.

1980 yılında, Kocaeli'nde yaptığı hizmetleri dikkate alan Kocaeli halkı kendisini Danışma Meclisi'ne seçmiştir.

1983 yılında TÜBITAK tarafından Türkiye'de Sıtma ve Verem Hastalıkları ile yaptığı başarılı çalışmalar ile Türk halkına yaptığı hizmetler değerlendirilerek "Hizmet Ödülü" ile onurlandırılmıştır.

1984 yılında Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Genel Başkanlığına 1986 yılında da kurulan Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olmuştur.

49 yıllık hizmet süresi içinde, en büyük sağlık sorunlarından olan Sıtmada ve Veremde sağladığı büyük yararlar yanı sıra, kolera, çiçek ve polio'ya karşı girişilen savaşlarda en geniş kapsamda yardımda bulunmuştur. Aldığı her görevde görev aşkı, üstün görev anlaşışı ve Türk halkına sevgisi ile, hizmetleri şükranla anılan kişiler arasına girmiştir.

Dr. Hamdi AÇAN 5 Mayıs 1989 tarihinde Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı iken ölmüştür.

YAYINLARI

Dr. Hamdi AÇAN'ın, 10 Türkçe, 12 yabancı dilde olmak üzere yayınlanmış 22 tebliği bulunmaktadır. Türk Tüberküloz Kongrelerinde yaptığı çok sayıda ilmi konuşma, kongre kitaplarında yayınlanmıştır.

Ayrıca Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bastırılan iki kitabı bulunmaktadır.

 

  Prof. Dr. Nusret KARASU

Prof. Dr. Nusret KARASU  1902 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve Orta öğreniminden sonra Tıp Fakültesine giren KARASU  1926 yılında Askeri doktor olarak mezun olup, Ankara Cebeci Askeri Hastanesi'nde göreve başladı. Genel kurmay Daire Tabipliği, Harbiye Dairesi Tabipliği, 189. Alay Komutanlığı Tabipliği yapan KARASU  İstanbul Gülhane Hastanesinde dahiliye ihtisası yapmış, uzman olarak Ankara Cebeci Askeri Hastanesinde, Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesinde çalışarak 1943 yılında profesör olmuştur. Ankara Gülhane Hastanesinde profesör olarak klinik şefliği yapan Prof. Dr. Nusret KARASU , Ankara Gülhane Hastanesi Direktörlüğünü de yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlayan KARASU  1949 yılında Fakültede Fitizyoloji kürsüsünü kurmuştur.

Türkiye'de başarı ile yürütülmüş olan veremle savaşın liderlerinden olan Prof. Dr. Nusret KARASU , mahalli Verem Savaşı Derneklerinin üst kuruluşu olan Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneğinin kuruluşunda büyük emeği geçmiştir. 1952-1954 yıllarında Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı yapın KARASU , Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Kızılay Genel Başkanlığı, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Başkanlığı, Kızılay Genel Başkanlığı, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Başkanlığı, Ankara Veremle Savaş Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1973 yılında emekli olan Nusret KARASU 'nun tıbbi, koruyucu hekimlik, mediko-sosyal ve araştırma konularında 200'ü aşkın yayınlanmış tebliğ, makale ve eseri vardır.

Prof. Dr. Nusret KARASU  1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Şeref Doktorluğu, 1984 yılında TÜBITAK Hizmet Ödülü verilmiştir.

Bir süredir rahatsız olan KARASU  tedavi görmekte olduğu İbni Sina Hastanesinde vefat etti. Prof. Dr. Nusret KARASU'nun cenazesi 17 Ağustos 1987 Pazartesi günü Ankara Maltepe Camiinden öğle namazından sonra kaldırılmıştır.

 

Prof. Dr. Özay SEZER

1989 - 1990 tarihleri arasında Federasyon bünyesinde ikinci büyük kaybımız, Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Özay SEZER olmuştur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları  Kliniği'nde asistanlığa başladığı yıllardan itibaren, ilim adamlığının yanı sıra, dernek çalışmalarına da yönelen  Prof. Dr. Özay SEZER, kısa sürede dernek hizmetlerinde ön plana geçmiştir.

Doçentliği döneminde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nı kurmuş ve burada Profesör olmuştur.

1989 yılında Federasyon Yönetim Kurulu'na seçilen Prof. Dr. Özay SEZER, Genel Başkan Vekilliğine getirilmiştir. Genel Başkan Vekilliği sırasında, Federasyon ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin daha da artmasını sağlamış, Federasyon ilmi komisyonlarının yeniden düzenlenmesine çalışmıştır. Federasyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerinin geliştirilmesine büyük çaba harcayan Prof. Dr. Özay SEZER 29 Nisan 1990 tarihinden vefat etmiştir.

 

Ord. Prof. Dr. Tevfik SAĞLAM

1882 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğreniminden sonra Askeri Rüştiyeye girdi ve buradaki başarılı öğreniminden dolayı Askeri Tıp Okuluna kabul edildi. 1903 yılında yüzbaşı rütbesiyle doktor olan Tevfik Sağlam, Gülhane Askeri Hastanesinde çalışmaya başladı. Süleyman Numan ve Deyakenin İç Hastalıkları Kliniğinde asistan oldu. İyi dereceyle sertifika aldı.

Mesleğinde çok hızlı bir yükseliş gösteren Tevfik Sağlam, 1906 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörlüğüne, 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'na ve 1943 yılında da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yükseldi.

Ondan fazla uluslar arası derneğin üyeliğinde bulunan Salam aynı zamanda bir asker olarak da başarılarını sürdürdü. Balkan Savaşında ve 1. Dünya Savaşında Ordu  Sıhhiye Reisliği görevlerinde bulundu ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Teşkilatına başkanlık yaptı. Kurtuluş Savaşında Müdafayi Milliye Sağlık Dairesi Başkanlığı yapan Tevfik Sağlam; kuruluşundan beri içinde bulunduğu Ulusal Verem Savaşı Derneği'nin 1949 yılında başına geçti ve ölünceye kadar da (1963 ) bu görevi sürdürdü.

Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Sağlam'ın 14 kitabı ve 100'ün üzerende yayınlanmış bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Tevfik Sağlam'ın 81 yıllık ömrü büyük bir mücadele ve başarılarla doludur. Balkan Savaşında, 1. Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşındaki hizmetleriyle ne kadar övsek az.

Kurtuluş Savaşında amansız bir kavgaya giren Türk Ulusu bir yandan da bulaşıcı hastalıklarla savaşıyordu. Bulaşıcı hastalıklar karşısında verdiğimiz kayıp, bazı cephelere düşmana karşı verdiğimiz şehit sayısından daha yüksekti. O yılmadan ülkeyi baştan başa geçmiş ve bulaşıcı hastalıklara karşı halkı örgütlemiştir. Onu daha 33 yaşında bir binbaşıyken şark Ordular Grubu Sağlık Başkanı olarak görüyoruz.

Seksen yıllık onurlu bir mücadele ve dolu dolu bir yaşam. İstanbul Verem  Mücadele Teşkilatı'nı ikibin liralık bir bütçeyle kurmuş, çok kısa bir zamanda Sanatoryumlar, dispanserler ve çeşitli istasyonlarla İstanbul' da etkin bir mücadele başlatmıştır. Anadolu'ya şubeler kurmaya başlamış ve daha sonra devlet resmen sahip çıkmıştır.

O, emeklilik, ihtiyarlık gibi kelimelere inanmaz yaşamın sürekli bir mücadele olduğunu kabul ederdi.

Dünya Sağlık Teşkilatı, Yakın Şark Tüberküloz Mücadele Merkezi'ni kurmak için bir ülke seçme düşüncesiyle Türkiye'ye geldiğinde, gördükleri karşısında hayrete  düşmüşler ve bu merkezin Türkiye'ye açılmasına karar vermişlerdir. Kısa bir süre sonunda Dünya Sağlık Teşkilatı Verem Savaşı Müessesesi'nin Başkanlığına getirilen Tevfik Sağlım, Beyrut, Şam, Kahire'ye Verem  Mücadele Merkezleri kurmuştur.

Bugün Türkiye'de bulaşıcı hastalıklarla mücadele başarılı bir şekilde yürütülüyorsa bundan en önemli pay Tevfik Sağlam'ındır. Kısaca özetlersek; o başarılı bir bilim adamı, iyi bir asker, mücadele dolu bir yaşamdır.

 

engage in videoARI@NYY: Francisco men and women regarding first struck as being a Yankee